Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató a Jóajándék webáruház használata során tudomásunkra jutó és megadható személyes adatok kezelésének módjáról és idejéről ad felvilágosítást.

joajandek.hu üzemeltetője Fazekas Mária e.v. (adószáma: 67074695135, székhely: 4517, Gégény, Ady Endre utca 75.)(továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a felhasználók személyes adatait.

Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.

Az adatkezelő címe: 4517 Gégény, Ady Endre utca 75.

Az adatkezelő elérhetősége: 06 70 395 5041

E-mail: maria@joajandek.hu

NAIH-94701/2016

Az Adatkezelő minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 1 év elteltével töröl.

A kezelt személyes adatok köre

Regisztrációs során megadandó személyes adatok (mindegyike kötelező):

 • Felhasználó név
 • E-mail cím

Ezen adatok megadása a felhasználói fiók létrehozása és belépési lehetőség végett szükséges és kötelező.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

A megrendeléshez kapcsolódó adatok

 • Számlázási név, cím (Vezetéknév, keresztnév, utca, házszám, város, irányítószám)
 • Szállítási név, cím (Vezetéknév, keresztnév, utca, házszám, város, irányítószám)
 • Telefonszám
 • E-mail cím

Ezen adatok gyűjtésének célja, a megrendelés pontos és minőségi teljesítése. A megrendelés a fenti adatok megadása nélkül nem lehetséges.

Amennyiben a megrendelés elküldésekor fiók regisztráció is történik, tároljuk a nevet, címet, e-mail címet, telefonszámot, amelyeket arra használunk, hogy jövőbeni rendelések esetén a pénztár oldalon automatikusan megjelenítsük azokat.

Online ügyintézés – Kapcsolatfelvételi űrlap

 • Név
 • E-mail cím

Az online kapcsolatfelvétel elengedhetetlen része ezen adatok megadása. A felhsználó a kapcsolatfelvételi űrlap használata során hozzájárul ahhoz, hogy a Jóajándék webáruház válasz üzenetet küldjön számára.

Hírlevél

A hírlevél feliratkozáskor kizárólag e-mail címet kérünk. A feliratkozónak lehetősége van bármikor leiratkozni hírleveleinkről, illetve módosítani a megadott adatait.

Hozzászólás írása után a honlap a megadott nevet, e-mail és web címet sütiben eltárolja. A tárolás csak kényelmi célokat szolgál, hogy a következő hozzászóláskor ne kelljen automatikusan kitölteni. A sütik lejárati ideje 1 év.

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A felhasználók hozzászólásait és értékeléseit is megőrizzük.

Automatikusan generált adatok (cookie-k által)

Ezek az adatok az analitikai süti által kerülnek továbbításra. A látogató IP címe (maszkolva), a böngésző típusa, az eszköz képernyőjének felbontása és operációs rendszere. Ezeket az adatokat statisztikai és fejleszttési célra használjuk fel. Harmadik félnek nem adjuk át. Az adatok az adatbázisunkból 60 nap elteltével automatikusan törlődnek.

Az adatkezelés időtartama:

Regisztrált felhasználók esetén a felhasználói fiók törléséig, illetve az inaktív fiókok 12 hónap elteltével törlésre kerülnek. A felhasználónak lehetősége van saját fiókját a Fiókom menüpontban törölni belépés után.

Nem regisztrált felhasználók esetén a megrendeléstől számított 72 hónap elteltével automatikusan törlésre kerülnek az adatok.

A vásárló bármikor kérelmezheti írásban az adatkezelőnél (maria@joajandek.hu)

– a tájékoztatását kezelt személyes adatairól,

– személyes adatainak módosítását, és

– személyes adatainak törlését.

A regisztrált felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megadhatja, megtekintheti, módosíthatja, törölheti saját adatait.

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva.

A felhasználó illetve vásárló személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél  e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást és haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH ügyfélszolgálat) fordulhat.

Felhívjuk a Jóajándék Webáruház részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
 • megakadályozásáról (Pmt.);
 • évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

Az adatok fizikai tárolása

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a látogatás során generálódnak és melyeket az Jóajándék webáruház rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag az Jóajándék webáruház fér hozzá.

Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

A regisztrációkor megadott adatokat megismerni jogosult személyek a Jóajándék Webáruház adminisztrátorai.

A megrendelés teljesítése céljából a megrendeléskor megadott nevet, szállítási címet és telefonszámot a megrendelés teljesítése céljából jogosultak megismerni az GLS futárszolgálat munkatársai.

https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat

Számlázás során a megadott számlázási nevet, címet a szamlazz.hu üzemeltetője a KBOSS Kft, mint adatfeldolgozó megismerheti. https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/#a-kboss-hu-kft-mint-adatkezelo-es-adatfeldolgozo-adatai-a-kovetkezok

PayPal-en történő fizetést fogadunk el. A fizetések feldolgozásakor az adatok egy részét átadjuk a PayPal-nek, köztük azokat, amelyek szükségesek a fizetés feldolgozásához, mint például a vásárlás végösszege és a számlázási információk. Fizetéskor átirányítjuk a vásárlót a PayPal oldalára. A rendszerünk az ott megadott adatokat nme tárolja.

Részletek a PayPal Adatkezelési tájékoztatójában .

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Webáruházunk részt vesz az Árukereső Megbizható bolt programjában. A vásárlók e-mail címének tárolására az Árukereső (Online Comparison Shopping Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-186759) adatfeldolgozó megbízással rendelkezik a Megbízható Bolt Programhoz kapcsolódó vásárlói elégedettség-felmérés céljából. Az itt történő vásárlások után a vásárló e-mail címe az Árukereső részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az adatfeldolgozásra így továbbított átadott e-mail címet, mint személyes adatot utasításunkra az Online Comparison Shopping Kft. kezeli, megfelelő írásbeli szerződés és adatvédelmi feltételek mellett.

Az e-mail cím vásárlói elégedettség-felmérés céljából, közvetlen üzletszerzési céllal is kezelésre kerül, mely ellen elérhetőségeinken tiltakozhat.

Érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410