Elállási tájékoztatás

Elállási jog

A vásárlót (továbbiakban: fogyasztó) megilleti a kézhezvétel napjától számított 14 napos elállási jog. A fogyasztó az elállási jogát az alább található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ában meghatározott jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a meghatározott határidő lejárta előtt elküldi.

Nyilatkozatát elküldheti postai vagy elektronikus úton is az ügyfélszolgálat elérhetőségeire, illetve telefonon.

A termék visszaküldése a fogyasztó feladata. Költsége őt terheli. A fogyasztó az elállási jog gyakorlásának napjától 14 napon belül köteles visszajuttatni az árut a kereskedőnek (azaz a kézhezvételtől számított 28 napon belül).

A terméket/ termékeket csak eredeti állapotában veszünk vissza. Utánvételes visszaküldést nem áll módunkban fogadni. A termék/ termékek árát a visszaküldéstől számított 14 napon belül térítjük meg (a megrendelés teljes összegét).

A megrendelés visszatérítése alapesetben a fizetési móddal megegyezően történik.

Banki átutalás és bankkártyás fizetés esetén bankszámlaszámra, paypal fizetés esetén paypal számlára és utánvétes fizetés esetén postai úton kerül visszafizetésre a megrendelés összege.

Ettől eltérni kizárólag a fogyasztó kifejezett beleegyezésével lehetséges.

A Paypal-lal kiegyenlített megrendelések visszatérítése kizárólag Paypal számlára lehetséges.

Elállási nyilatkozatminta

Címzett: Jóajándék webáruház – Fazekas Mária

Levelezési cím: 4517 Gégény, Ady Endre utca 75

E-mail cím: ugyfelszolgalat@joajandek.hu

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére

Rendelési azonosító/ rendelésszám:

Számla sorszáma:

Átvétel időpontja:

A vevő neve:

A visszatérétés módja: (postai, bankszámla)

A vevő címe (ha postai úton kéri):

A vevő bankszámlaszáma (ha bankszámlára kéri a visszatéritést):

A vevő PayPal email címe (ha PayPal-lal fizetett):

A fogyasztó aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: ……………….., …………….év, ………………hó ,……………nap